Ofelia “Ofi” Lopez thumbnail

Timeline for Ofelia "Ofi" Lopez

Born: July 22, 1971
 
January 1, 1970
We all going too miss 😢 😪 her
We all going too miss 😢 😪  her
Add Comment
Died: March 18, 2023